Vask av turnhall høst 2018

Her finner du hvem som har ansvaret når. Husk å avtale med den du er satt opp sammen med. Dersom oppsatt tid ikke passer, bytt med noen andre på lista.

Vask mens det er trening. Får du ikke det til, ta kontakt med en av oss i styret for lån av nøkkelkort.

Det som skal gjøres hver uke er;

  • Vaske gulvet i kafeen, garderober, toaletter (speilene/ doene/ vaskene), kjøkken og ganger. Tribuna v/ behov.
  • Rydde og kaste søppel på nevnte områder. Søppel kastes i container ved skolen.
  • Sjekke og etterfylle dopapir og såpe på toaletter.
  • Tørke over spisebord i kafeen og benk på kjøkken.

Vaskemidler av ulike slag finnes på bøttekottet vis a vi handicaptoalettet. Her finnes også mer papir av div slag/søppelposer, og søppelsekker

UKE

FORESATTE TIL;

33

Hedda F Kvilvang

34

 

35

 

36

 
37  
38  
39  
40  
41 HØSTFERIE
42  
43  
44  

  

Våre sponsorer

Eidsiva
Sh
Sport1
Hendriks
Logo Drakter Turn
Logo   MMB